Лабораторен скенер
3Shape Серия D750

Скенерът има възможност за сканиране на гипсов модел, както и на множество единични конструкции от различни случаи.

Той работи с 2 камери х 1,3Мр, синьо LED осветление

Времето за сканиране на единична конструкция е 25 sec, а на 3-членен зъбен мост - 55 sec.

Точността при сканиране на коронки и мостове е 10 µm а на Implant Bars - 12 µm.

Скенерът е снабден с компютърно управление и дентален софтуер Dental SystemTM Premium, който позволява изготвяне и връзки със .stl – файлове. Софтуерът да може да генерира единични кепета, анатомични корони, мостови конструкции, гингивална маска, инлеи, онлеи, фасети, временни дентални конструкции, виртуални диагностични модели, телескоп-корони, индивидуални отпечатъци от лъжици, протектори.

3D Принтер Rapid Shape D30

3D принтерът представлява отворен тип система и се използва съвместно с лабораторния 3D скенер на 3Shape.

С него могат да се печатат модели, индивидуални отпечатъни лъжици, хирургични водачи, временни мостове и коронки, отливни модели, гингивални маски, бази за протези, протектори.

Съпътстващият софтуер осигурява възможност за работа с .stl файлове. В комплекта влиза и апарат за допълнителна полимеризация след принтиране.


Принципът на работа на 3D принтера е послойно изграждане на модела посредством фотополимеризация на фотополимери. В комплекта материали за 3D печат са включени:

 • NextDent Base - материал за изработване на основи на протези;
 • NextDent CB A3,5 - за изработка на временни мостове и коронки, цвят А3,5;
 • NextDent Model - за изработване на модели;

 • NextDent Model Ortho - за изработка на ортодонтски модели;
 • NextDent SG Orange - материал за изработка на хирургични водачи;
 • NextDent Blue, Pink - материали за изработване на индивидуални лъжици.


Технически характеристики на 3D Принтер Rapid Shape D30:

 • Източник на светлина: LED;
 • Работна платформа 110mm / 62mm;
 • Максимална височина на конструкцията: 85mm;
 • Резолюция: HD 1080 х 1920 px;


 • Точност: +/- 29 µm;
 • Ел.захранване: 110-250 V, 50/60 Hz;
 • Изходи: USB, Ethernet.