Основната цел на проекта е да се повиши качеството на обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника чрез внедряване в тяхната практика на иновативните технологии за послойно изработване.

Тя ще се постигне чрез:

  • закупуване и внедряване на 3D скенер и 3D принтер;
  • изследване точността, грапавостта, адхезията и сравнителен анализ на образци, отлети по прототипирани модели и по класическата технология;
  • създаване на протокол за изработване на протезни конструкции с помощта на 3D скенер и 3D принтер;
  • създаване на клиничен протокол за лечение с протезни конструкции, произведени чрез прототипирани модели;
  • разработване на учебни програми за студентите по дентална медицина и зъботехника за обучение по иновативните технологии.

Вижте оборудването