Свържи се с нас

гр. Варна 9000 бул. “Цар Освободител” № 84, mfstonchev@mu-varna.bg

+359 52 677 200, факс: +359 52 677 201

Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

Факултет по Дентална Медицина